Contents

 1. Representanter
 2. Sakliste
 3. Forretningsorden
 4. DEL 1 Styrets beretning 2021 og 2022
  1. 1.1 Styret
  2. 1.2 Tingvalgte utvalg
  3. 1.3 Styreoppnevnte utvalg
  4. 1.4 Internasjonale verv
  5. 1.5 Administrasjon
  6. 1.6 Prosjekt- og arbeidsgrupper
  7. 1.7 Mesterskapsarrangører
  8. 1.8 Landslagene
  9. 1.9 Utmerkelser
  1. 2.1 Klubber, aktive, anlegg og aktivitetstilbud
  2. 2.2 Talentutvikling og toppidrett
  3. 2.3 Samfunnsansvar og bærekraft
 5. 3. Organisasjon, politiske og administrative møteplasser
 6. 4. Rammebetingelser
 7. 5. Styrets konklusjon
 8. Vedlegg til styrets beretning
  1. Kontrollutvalget, lovutvalget og valgkomitéen
  1. Årsresultat 2021 og 2022
  2. Balanse 2021 og 2022
  3. Noter 2021
  4. Styrets økonomiske beretning 2021
  5. Revisjonsberetning 2021
  6. Kontrollutvalgets uttalelse 2021
  7. Noter 2022
  8. Styrets økonomiske beretning 2022
  9. Revisjonsberetning 2022
  10. Kontrollutvalgets uttalelse 2022
  11. Rammebudsjett 2024 og 2025
 9. DEL 4 Tingforslag
 
00